Managing Society

Management Society

S.NoNameFather's NameAddress
1.Sh. Onkar Mal Lamba
President
Sh. Bhura Ram LambaLambho Ki Dhani, VPO Nimera, Jaipur
2.Sh. Shankar Lal Yadav
Vice President
Sh. Bahadur Singh YadavJaibhawanipura, PO Nimera, Jaipur
3.Sh. Narendra Kumar Yadav
Secretary
Sh. Leela Dhar YadavJaibhawanipura, PO Nimera, Jaipur
4.Sh. Ramsawroop Yadav
Treasurer
Sh. Harpal YadavMundiaramsar, Jaipur
5.Sh. Rajesh Kumar Lamba
Member
Sh. Onkar Mal LambaVPO Nimera, Jaipur
6.Sh. Jagdish Yadav
Member
Sh. Lala Ram YadavJaisinghpura, Kankroda, Jaipur

Note:- None of above is member of any other society/Trust/Company

Registration of Society (Click Here)

Society Proposal for Opening an ITI (Click Here)

Society Resolution (Click Here)